Persoonsgegevens
Gelieve hier je KBF lidnummer op te geven. Indien je dit nog niet hebt mag je dit veld leeglaten.
Handig als er last minute iets verandert. (bvb: +32 498 765 43 21)
Klimschool
De klimschool wordt per jaar opgedeeld in meerdere groepen. Als je graag samen met iemand in dezelfde groep zou zitten kan je haar/zijn naam hier opgeven.
In geval van nood

Veilig klimmen is voor ons een topprioriteit. We besteden hier dan ook de grootste zorg aan tijdens de opleiding, en streven ernaar het gevaar tot een minimum te herleiden. Desondanks blijft rotsklimmen een risicosport. Moest het toch eens mislopen, zouden we graag weten wie we kunnen contacteren.

Voor jeugdleden gebruiken we dit als 2e e-mailadres, zodat ouders ook op de hoogte gebracht kunnen worden van activiteiten, mededelingen,... van de jeugd.
Privacy en portretrecht

Wij gaan uiteraard zorgzaam om met uw persoonsgegevens. Meer info hierover kan u vinden op deze website onder "over ons" > "privacy".

Op onze activiteiten kunnen foto's genomen worden, die gepubliceerd kunnen worden in ons clubblad (Bergleeuwke), website, Nieuwsbrief, sociale media,...
In regel zijn dit geen gerichte foto's.

Gerichte foto's gebruiken we in principe enkel nadat we hier expliciet toestemming voor vragen.