Clubavonden

Met uitzondering van de zomermaanden wordt er elke maand een clubavond ingericht. Op deze avond worden foto- of filmvoordrachten gehouden over zeer uiteenlopende onderwerpen die toch steeds betrekking hebben op de bergsport, reizen of avontuur. Deze avonden gaan meestal door op vrijdag in het OC Berkenhof te Kortenberg. Het is wel belangrijk dat wat wordt vertoond van goede kwaliteit is maar het is zeker zo belangrijk dat de clubavond een ontmoetingsavond is tussen de leden.

Opgelet: wegens verbouwingen in het OC Berkenhof te Kortenberg gaan onze clubavonden in 2020 door in het OC Atrium, Dorpsstraat 177 te Meerbeek.